Hakemus avainsäiliön käyttämiseen

Täytä alle perustelut avainsäiliön käytölle. Avainsäiliön käyttö hyväksytään vain jos muut vaihtoehdot eivät ole asennusteknisesti mahdollisia. Lukkoseppä arvioi avainsäiliön tarpeellisuuden. Lukitustavan arvioinnista ja lukituksesta aiheutuvista muista kustannuksista vastaa avainsäiliön hakija.
Täytä alle tiedot kiinteistöstä, jolle avainsäiliötä haetaan.
Täytä alle hakijan tiedot.